abâdd hâ

abâdd hâ adalah kata bahasa Madura yang berawal huruf a. Berikut ini adalah arti dari abâdd hâ dalam bahasa Indonesia

verba/kata kerja berwadah

Untuk lebih jelasnya silakan lihat tabel arti kata berikut:

MaduraIndonesia
abâdd hâ

verba/kata kerja berwadah

Demikianlah penjelasan arti kata abâdd hâ dalam bahasa Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terimakasih.