abrik

Apakah Anda sedang mencari arti kata abrik dalam bahasa Jawa? abrik adalah kata bahasa Indonesia yang terdiri dari 5 huruf dan berawal dengan huruf a. Berikut ini adalah arti dari abrik dalam bahasa Jawa

ngabul-abul; nggawe bosah-baseh

Untuk lebih jelasnya silakan lihat tabel arti kata berikut:

IndonesiaJawa
abrik

ngabul-abul; nggawe bosah-baseh

Demikianlah penjelasan arti kata abrik dalam bahasa Jawa. Semoga informasi ini bermanfaat. Terimakasih.